icon

FREE SHIPPING: Domestic: on orders over $50 | International: over $250Teapots

Yixing Gaiwan Gong Fu set (ZiSha: ZiNi)

In the set: Yixing Gaiwan (Zi Sha: Zi Ni), and two sets of Yixing Clay Zi Ni Aroma Tea Cups

$89.00
Porcelain Gaiwan with Handwritten Calligraphy Gong Fu set

In the set: 1 Porcelain Gaiwan with Handwritten Calligraphy, 1 Cha Hai (Gong Dao Bei) and 2 Ivory White Porcelain Gong Fu Teacups

$49.00
Yixing Teapot Gong Fu Set (ZiSha: ZhuNi)

In the set: Handmade Yixing Teapot (Zi Sha: Zhu Ni) crafted by master Zheng Fengxiang, and two sets of Yixing Clay Zhu Ni Aroma Tea Cups

$199.00
Yixing Teapot Gong Fu set (ZiSha: ZiNi)

In the set: Yixing Teapot (Zi Sha: Zi Ni), and two sets of matching Yixing Clay Zi Ni Aroma Tea Cups

$115.00